Bán hàng trực tuyến, khách hàng tiềm năng & lượt truy cập web – part 1

0
564

Cài đặt Phân phối

Sử dụng Phân phối bình thường nếu chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách.

Nhà quảng cáo thành công thường phân phát quảng cáo trong tất cả các giờ và sử dụng hệ số giá thầu theo thời gian trong ngày một cách phù hợp. Xem xét sử dụng Thử nghiệm chiến dịch để hiểu rõ hơn về tác động của các thử nghiệm quảng cáo tiềm năng.

Ngân sách

Phân bổ lại ngân sách trên các chiến dịch dựa vào hiệu suất, mức sử dụng ngân sách và tỷ lệ hiển thị đã mất do ngân sách (hoặc tận dụng Ngân sách được chia sẻ). Xem xét chia nhỏ các chiến dịch bị hạn chế bởi ngân sách nếu các từ khóa có hiệu suất khác nhau.

Quảng cáo

Thử nghiệm xem các lợi ích độc đáo nào hoạt động tốt nhất cho quảng cáo của bạn và ưu tiên tập trung vào các dòng tiêu đề. Các thử nghiệm tiềm năng để chạy: đặt giá, ưu đãi đặc biệt, đề xuất giá trị rõ ràng, tên thương hiệu. Bao gồm các lời gọi hành động mạnh mẽ trên quảng cáo và đảm bảo các quảng cáo đó chuyển đến trang đích có liên quan cho phép người dùng hoàn tất CTA đó (ví dụ: các trang đích cụ thể theo sản phẩm). Quảng cáo phải có liên quan đến chiến thuật nhắm mục tiêu (ví dụ: những gì người dùng nghĩ khi họ xem quảng cáo đó và cách văn bản quảng cáo có thể phù hợp với suy nghĩ đó? Điều này có gì khác biệt cho nhắm mục tiêu kênh cao hơn? Nhân khẩu học và địa lý được nhắm mục tiêu là gì?). Về cơ bản, người dùng hành động khác nhau trên truy vấn thương hiệu cũng như truy vấn chung và chiến lược quảng cáo của bạn nên phản ánh điều này. Hãy nhớ thử nghiệm ít nhất 3 đến 5 quảng cáo ETA khác nhau; hãy thử thêm tên thương hiệu, phương châm của thương hiệu hoặc trang web chính thức (ví dụ: <tên thương=”” hiệu=””> – Trang web chính thức) để làm cho quảng cáo hấp dẫn hơn Nếu việc tùy chỉnh văn bản quảng cáo cho từng địa lý có mức độ ưu tiên cao, hãy thử sử dụng tùy biến quảng cáo. Đảm bảo ít nhất số lượng của ETA giống với số lượng của OTA trong nhóm hiện tại. Khi đã thực hiện xong điều này, chúng tôi khuyên bạn nên có 3 đến 4 biến thể văn bản quảng cáo trong các nhóm quảng cáo có lưu lượng cao và 2 biến thể trong các nhóm quảng cáo có lưu lượng thấp. Thường xuyên cập nhật bằng văn bản quảng cáo mới. Việc sử dụng Chèn từ khóa động trên các nhóm quảng cáo nhỏ làm tăng khả năng ngữ pháp được chính xác.</tên>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây