Bán hàng trực tuyến, khách hàng tiềm năng & lượt truy cập web – part 2

0
786

Tiếp tục series bán hàng trực tuyến. Hôm này mình tổng hợp thông tin về đặt giá thầu. Bài sau mình sẽ tổng hợp về phương pháp nhắm mục tiêu và cài đặt chiến dịch.


Quảng cáo mua sắm

Tách riêng các mặt hàng theo mùa và chương trình khuyến mãi tạm thời thành các chiến dịch khác nhau để tối ưu hóa giá thầu và sử dụng cài đặt ưu tiên chiến dịch để đảm bảo giá thầu phù hợp được áp dụng.

Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm như văn bản quảng cáo cho Chiến dịch mua sắm. Tối ưu hóa tiêu đề, mô tả và hình ảnh để cải thiện CTR. Đảm bảo tiêu đề có liên quan đến sản phẩm. Đặt giá thầu cạnh tranh hơn cho những vị trí gần cửa hàng của khách hàng hơn. Sử dụng tab thứ nguyên sản phẩm để hiểu hơn về hiệu suất ở bất kỳ cấp chi tiết nào theo bất kỳ thứ nguyên nào bạn chọn, bao gồm: loại danh mục sản phẩm, ID mặt hàng, v.v. Chỉ số tối ưu hóa phổ biến là CRT điểm chuẩn và CPC điểm chuẩn.

Đối với tất cả các tiện ích quảng cáo

Quảng cáo có nhiều tiện ích hoạt động tốt hơn quảng cáo chỉ có một tiện ích. Xác định tiện ích nào thích hợp cho doanh nghiệp của bạn và triển khai chúng. Sử dụng tab Tiện ích quảng cáo để xem thống kê cho tất cả các tiện ích quảng cáo trong các chiến dịch của bạn và hiểu hiệu suất của mỗi tiện ích.

Cài đặt Tiện ích quảng cáo cấp tài khoản khi có thể và sử dụng cấp nhóm quảng cáo/chiến dịch khi bạn cần truyền tải thông điệp cụ thể hơn.

Xem xét Tiện ích tự động (Tab Tiện ích quảng cáo> Báo cáo tiện ích quảng cáo) để biết mức độ phù hợp của tiện ích.

Sử dụng Bản nháp và thử nghiệm để chạy thử nghiệm A/B trên các tiện ích nhằm có được chế độ xem tùy chỉnh về mức tăng hiệu suất.

Liên kết trang web Liên kết trang web/chú thích ngắn, rõ ràng là hiệu quả nhất.

Theo dõi các liên kết trang web được chấp thuận và bị từ chối trên tất cả các tài khoản bằng báo cáo chi tiết chiến dịch.

Chú thích Chú thích kích hoạt cùng với liên kết trang web, vì vậy, bạn nên có ít nhất sáu liên kết trang web hoạt động cho máy tính để bàn và bốn liên kết trang web hoạt động cho thiết bị di động. Đoạn nội dung có cấu trúc Mỗi giá trị có giới hạn 25 ký tự.

Đối với thiết bị di động, tốt nhất nên giới hạn văn bản giá trị ít hơn 12 ký tự để có cơ hội tối ưu cho hiển thị và kiểm tra tùy chọn “được ưu tiên trên thiết bị di động” trong khi cài đặt. Bài đánh giá Đảm bảo trích dẫn của bạn chính xác, được cập nhật và sử dụng nguồn đáng tin cậy của bên thứ ba.

Đặt giá thầu

Thủ công

Cân nhắc đặt giá thầu thủ công để kiểm soát được nhiều nhất giá thầu của bạn hoặc đặt giá thầu tự động (nghĩa là Chiến lược đặt giá thầu linh hoạt) để quản lý chiến dịch trên quy mô lớn thông qua thuật toán đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá của AdWords.

Khi tối ưu hóa giá thầu, ngoài việc xem xét các chỉ số hiệu suất, hãy nhớ xem xét các thông tin chi tiết về cạnh tranh từ tỷ lệ hiển thị hoặc Thông tin chi tiết về phiên đấu giá (ví dụ: nếu bạn giảm giá thầu, thì đối thủ cạnh tranh của bạn có thể hưởng lợi bằng cách xuất hiện ở trên bạn thường xuyên hơn) cũng như dữ liệu từ tab phân bổ (ví dụ: từ khóa có “Chuyển đổi được nhấp chuột hỗ trợ” hoặc “Chuyển đổi được hiển thị hỗ trợ” có thể có giá trị hơn so với CPA thực tế của nhấp chuột cuối cùng).

Tính đến chuyển đổi thiết bị chéo khi bạn đưa ra quyết định đặt giá thầu. Hướng dẫn tại đây.

Xem xét đặt giá thầu với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thay vì tối ưu hóa cho CPA. Hướng dẫn tại đây.

Đặt giá thầu trên thiết bị

Khi tách riêng giá thầu trên máy tính để bàn và máy tính bảng, hãy nhớ rằng bạn cũng nên sửa lại giá thầu trên máy tính để bàn (ví dụ: việc giảm giá thầu trên Máy tính bảng để cải thiện CPA có thể cho phép bạn tăng giá thầu trên Máy tính để bàn do giá thầu đã dưới CPA trung bình).

Giữ cho chiến dịch tổng hợp luôn nhắm mục tiêu theo tất cả các thiết bị để quản lý hiệu quả các từ khóa, tiện ích, quảng cáo, v.v. Sử dụng giá thầu cấp từ khóa để đạt được CPA mục tiêu của bạn ở cấp tổng hợp và sau đó sử dụng giá thầu trên thiết bị để cân bằng CPA trên các thiết bị.

Tự động (Đặt giá thầu thông minh)

Khi sử dụng đặt giá thầu tự động, tránh thay đổi cài đặt quá thường xuyên (cố gắng chờ ít nhất hai tuần, tuy nhiên, nếu thời gian trung bình dẫn đến chuyển đổi > 5 ngày, bạn có thể cần chờ lâu hơn). Cố gắng giữ các mục tiêu CPA/ROAS mục tiêu, quảng cáo và ngân sách hàng ngày của chiến dịch tương đối ổn định.

Thực hiện tất cả các thay đổi cùng lúc để giảm thời gian cần thiết để thuật toán đặt giá thầu của AdWords thích ứng.

Sắp xếp các từ khóa hoạt động tốt vào các danh mục đặt giá thầu và sử dụng chiến lược phù hợp nhất với mỗi danh mục (ví dụ: từ khóa thương hiệu trên Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm hoặc Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu).

eCPC có thể được sử dụng kết hợp với các nền tảng đặt giá thầu của bên thứ ba.

Bật báo cáo chuyển đổi thiết bị chéo từ bên trong AWFE bằng cách đi đến tab Công cụ > Chuyển đổi > Cài đặt.

RLSA

Nên thêm danh sách người dùng dưới dạng Chỉ đặt giá thầu trừ khi khách hàng đã tùy chỉnh văn bản quảng cáo cho mỗi danh sách người dùng.

Bắt đầu với danh sách người dùng rộng như khách truy cập trang chủ hoặc tất cả khách truy cập và dần dần tạo danh sách chi tiết hơn. Ví dụ: các danh sách dựa trên kênh của trang web có thể trông giống như sau: tất cả khách truy cập, khách truy cập danh mục, những người bỏ qua biểu mẫu khách hàng tiềm năng (thương mại điện tử và tạo khách hàng tiềm năng) và những người chuyển đổi trước đây (nuôi dưỡng mức độ trung thành và khách hàng tiềm năng).

Sử dụng tab Đối tượng để xem thống kê cho tất cả đối tượng trong các chiến dịch của bạn và hiểu hiệu suất của mỗi đối tượng được áp dụng.

Đặt điều chỉnh giá thầu đối tượng dựa trên tỷ lệ CVR.

Để tham khảo: Danh sách tiếp thị lại có tỷ lệ chuyển đổi trung bình gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi của lưu lượng truy cập không có trong danh sách, nhưng các sản phẩm đặt giá thầu tự động không được tính vào danh sách tiếp thị lại.

Đối sánh khách hàng

Có giá thầu được phân cấp cho các phân đoạn khác nhau trên kênh (kênh càng thấp, giá thầu càng cao). Thêm danh sách Đối sánh khách hàng của bạn dưới dạng ‘Chỉ đặt giá thầu – 0%’ cho tất cả các Nhóm quảng cáo tìm kiếm hiện tại; phân tích kết quả; tối ưu hóa giá thầu; Người dùng thấp hơn trong kênh nên tốn ít chi phí hơn người dùng không còn hoạt động hoặc khách hàng mới. Đừng mong đợi các CPA như nhau trên kênh và hãy đặt giá thầu phù hợp.

Các ý tưởng phân đoạn phổ biến bao gồm những người mua hàng từ một khoảng thời gian bán hàng trong quá khứ, bán thêm/bán kèm và khách hàng cao cấp để thúc đẩy mức độ trung thành.

Hãy cẩn thận với khách hàng đang hoạt động bị chặn gần đây/chặn tất cả email của bạn, có thể có khách hàng không còn hoạt động có thể được thu nhận lại.

Vị trí

Nhắm mục tiêu rộng, sau đó điều chỉnh giá thầu dựa trên hiệu suất và doanh số bán hàng.

Xem xét hiệu suất theo vị trí và đặt điều chỉnh giá thầu vị trí dựa trên: 100 * (mục tiêu CPA/CPA thực tế của vị trí địa lý đó) – 1)

Phân tích Báo cáo vị trí người dùng tại AWFE (trong tab Thứ nguyên) và xác định thêm các vị trí có thể được nhắm mục tiêu. Chỉ tạo các chiến dịch riêng biệt dựa vào vị trí khi bạn có lý do để làm như vậy (ví dụ: vì sự phân bổ ngân sách, nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ, sự khác biệt trong thông điệp quảng cáo, các trang web khác nhau, v.v.).

Xem xét điều chỉnh giá thầu vị trí trên các chiến dịch với báo cáo chi tiết chiến dịch.

Thời gian

Xem xét hiệu suất theo thời gian và đặt điều chỉnh giá thầu thời gian dựa trên: 100 * ( (mục tiêu CPA/CPA thực tế của phân đoạn thời gian) – 1)

Phân tích các báo cáo Ngày trong tuần và Giờ trong ngày để áp dụng điều chỉnh thích hợp dựa trên hiệu suất.

Nếu có những giờ/ngày mà việc phân phát quảng cáo không mang lại lợi nhuận, thì điều quan trọng là cần xem xét tầm quan trọng của tỷ lệ hiển thị trong những thời gian này.

Lập lịch cho một số tiện ích nhất định để phù hợp với giờ làm việc (ví dụ: chỉ hiển thị liên kết trang web về tính năng trò chuyện trực tuyến khi bạn có đại diện để trò chuyện với khách hàng).

Dành riêng cho thiết bị di động

Xem xét các chiến dịch không được chọn tham gia vào thiết bị di động (đây là trường hợp bỏ sót phổ biến) bằng cách chạy báo cáo với cài đặt chiến dịch và/hoặc nhóm quảng cáo ở cấp MCC

Đặt giá thầu ban đầu: tính hệ số giá thầu cho thiết bị di động ban đầu như sau: 100 * (Giá trị mỗi lần nhấp trên thiết bị di động / giá trị mỗi lần nhấp trên máy tính để bàn và máy tính bảng). Việc quyết định giá trị mỗi lần nhấp trên thiết bị di động thường được xác định bởi CvR tương đối và bị ảnh hưởng đôi chút bởi Thời điểm trên thiết bị di động.

Đánh giá tác động của hành vi thiết bị chéo: bật các cột chuyển đổi thiết bị chéo, cuộc gọi điện thoại, trong cửa hàng (Hoa Kỳ) và tổng chuyển đổi, sau đó phân đoạn hiệu suất theo thiết bị và áp dụng điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động phù hợp. Bạn cũng có thể tạo các cột cụ thể cho một chỉ số được phân đoạn, chẳng hạn như chuyển đổi trên thiết bị di động.

Xác định tác động của vị trí: xem xét hiệu suất cao nhất so với thấp nhất và lợi nhuận. Phần lớn lần nhấp trên thiết bị di động xuất hiện trên đầu trang.

Xem xét các mục tiêu cạnh tranh: xem xét ảnh hưởng của các chiến dịch của bạn đối với các đối thủ cạnh tranh thông qua thông tin chi tiết về phiên đấu giá (tức là bạn có thể đẩy các đối thủ cạnh tranh ra khỏi các vị trí có giới hạn trên thiết bị di động).

Có thể tiến hành kiểm toán để đảm bảo tài khoản của bạn không vô tình bỏ lỡ lưu lượng truy cập từ thiết bị di động.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây