Nhắm mục tiêu – Bán Hàng Trực Tuyến, Khách Hàng Tiềm Năng & Lượt Truy Cập Web – Part 3

0
780

Các sản phẩm nhắm mục tiêu dưới đây được liệt kê theo thứ tự tăng dần từ cuối kênh khách hàng. Xin lưu ý rằng “Nhắm mục tiêu tự động” thận trọng và linh hoạt sẽ tự động thử nghiệm các loại nhắm mục tiêu này để xác định phân bổ tối ưu.

Nếu hiệu suất vẫn kém, hãy xem xét kết hợp các tùy chọn nhắm mục tiêu (phân lớp), nhưng xin lưu ý: phương pháp tiếp cận này sẽ làm giảm đáng kể khối lượng.

Loại trừ một số danh mục nhất định mà bạn không muốn quảng cáo được hiển thị (các danh mục thường được loại trừ nhất là khiêu gợi tình dục, tên miền trỏ hướng, trang lỗi, vị thành niên, tục tĩu và kỳ dị, ngôn ngữ thô tục thô lỗ, trong trò chơi cũng như chết chóc và bi kịch). Loại trừ vị trí và từ khóa tiêu thụ ngân sách nhưng không tạo ra khách hàng tiềm năng hoặc chuyển đổi theo thời gian.

Nếu bạn hài lòng với hiệu suất chiến dịch của mình và muốn có thêm lưu lượng truy cập, tôi khuyên bạn nên bật nhắm mục tiêu tự động thận trọng.

Nhắm mục tiêu tự động

Cho phép nhắm mục tiêu tự động thận trọng chạy trong 1 đến 2 tuần. Nếu bạn hài lòng với hiệu suất và muốn có nhiều lưu lượng truy cập hơn nữa, tôi khuyên bạn nên bật nhắm mục tiêu tự động linh hoạt.

Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn đối với giá thầu và ngân sách của lưu lượng truy cập mở rộng này, tôi khuyên bạn nên tạo chiến dịch hoàn toàn mới và chỉ bật nhắm mục tiêu tự động linh hoạt + CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Điều này sẽ cho phép bạn có được chiến dịch tự động nhiều hơn.

Tất cả các phương pháp hay nhất về đặt giá thầu tự động cũng được áp dụng cho Hiển thị.

Tiếp thị lại

Tiếp cận tất cả khách truy cập bằng cách đảm bảo tất cả các trang (dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động) đều được gắn thẻ.

Thử nhắm mục tiêu tất cả khách truy cập trang web trong năm phân đoạn (người xem trang chủ, người xem kết quả tìm kiếm/danh mục, người xem sản phẩm/mặt hàng, người bỏ giỏ hàng, người chuyển đổi hoặc các phân đoạn tương đương cho ngành dọc của bạn) hoặc căn chỉnh phân đoạn với các phân đoạn RLSA của bạn.

Bật ROAS hoặc CPA mục tiêu để tự động đặt giá thầu cao hơn cho những người dùng đã truy cập vào trang web của nhà quảng cáo của bạn gần đây và thường xuyên hơn.

Loại bỏ các hạn chế chiến dịch: không đặt giới hạn tần suất thủ công (hệ thống tự động đặt giới hạn), nhắm mục tiêu tất cả các ngôn ngữ và vị trí bạn có được chuyển đổi đồng thời loại bỏ lập lịch quảng cáo.

Thêm tất cả các định dạng và kích thước quảng cáo (bao gồm cả thiết bị di động) và thêm quảng cáo Tiếp thị lại động cho những người xem sản phẩm/ưu đãi, người xem giỏ hàng và người chuyển đổi.

Tạo danh sách tiếp thị lại dựa vào người xem trên YouTube của bạn và hành động cụ thể mà họ đã thực hiện với trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng các danh sách tiếp thị lại này trên GDN.
Sử dụng AdWords Editor để áp dụng hàng loạt danh sách các đối tượng cho các nhóm quảng cáo của bạn.

Tiếp thị lại động (bao gồm cả Quảng cáo đáp ứng động)

Các phương pháp hay nhất thường được các nhà quảng cáo Tiếp thị lại động áp dụng:

Quảng cáo đáp ứng động

Cung cấp biểu trưng với tỷ lệ co 1:1 để có giao diện tốt nhất. Nếu không thể sử dụng tỷ lệ co 1:1, hãy sử dụng tỷ lệ co 4:1.

Cho phép Google tối ưu hóa lựa chọn màu (trong màu và phông chữ, chọn tùy chọn Cho phép AdWords tự động chọn kiểu để hệ thống của tôi tối ưu hóa màu và phông chữ trên các hiển thị hình ảnh động và hình ảnh tĩnh dựa trên biểu trưng của bạn).

Cung cấp hình ảnh tiếp thị 1,91:1 (hình ảnh này sẽ được sử dụng trên hình ảnh tĩnh và quảng cáo gốc tĩnh. Quảng cáo có hình ảnh tiếp thị thường trông đẹp hơn nhiều và việc không cung cấp hình ảnh tiếp thị có thể làm giảm phạm vi tiếp cận của bạn).

Nếu không chắc chắn về dòng tiêu đề và mô tả, hãy sử dụng dòng tiêu đề và mô tả từ các quảng cáo văn bản có hiệu suất cao khác trên Tìm kiếm hoặc Hiển thị.

Tránh sử dụng khuyến mãi hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm trừ khi cần thiết (quá nhiều thông tin có thể gây khó đọc).

Chọn Lựa chọn định dạng quảng cáo = “Tất cả định dạng quảng cáo” để tối đa hóa phạm vi tiếp cận của bạn trên quảng cáo hình ảnh, quảng cáo văn bản và quảng cáo gốc.Đặt quảng cáo mới trong cùng một nhóm quảng cáo như các quảng cáo động khác và sử dụng đặt giá thầu tự động.

Định dạng quảng cáo

Hãy sử dụng quảng cáo đáp ứng động! Nếu không thể sử dụng quảng cáo đáp ứng động, hãy đảm bảo bao gồm quảng cáo hình ảnh động (tất cả 10 kích thước quảng cáo) và quảng cáo văn bản động trong tất cả các nhóm quảng cáo động.

Đặt giá thầu tự động

Có ít nhất 80% chi tiêu Tiếp thị lại động sử dụng CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo.

Chiến lược danh sách

Gắn thẻ và nhắm mục tiêu ít nhất các trang sản phẩm/ mặt hàng, các trang giỏ hàng và các trang chuyển đổi trên máy tính để bàn và trên thiết bị di động. Có 1 chiến dịch Tiếp thị lại động, tất cả danh sách trong cùng nhóm quảng cáo (hoặc trong các nhóm quảng cáo khác nếu bạn có thông điệp khác nhau cho các giai đoạn kênh khác nhau). Sử dụng các danh sách loại trừ nhau và không sử dụng phân đoạn dựa trên lần truy cập gần đây.

Thẻ và nguồn cấp dữ liệu

Tối đa hóa tính đủ điều kiện và khả năng của hiển thị để hiển thị các sản phẩm có liên quan trong mỗi lượt hiển thị bằng cách có Tỷ lệ thực hiện đạt 85% và Tỷ lệ thực hiện tiếp thị lại đạt ít nhất 85%. Bạn có thể làm như vậy bằng cách đảm bảo tất cả các trang sản phẩm/mặt hàng, trang giỏ hàng và trang cảm ơn đều được gắn thẻ trên máy tính để bàn và trên thiết bị di động. Ngoài ra, hãy tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu để có được Tỷ lệ thực hiện và Tỷ lệ thực hiện tiếp thị lại cao nhất có thể.

Được tối ưu hóa cho thiết bị di động

Đảm bảo rằng chiến dịch động có đủ điều kiện hoàn toàn để hiển thị trên thiết bị di động và trên các ứng dụng
bằng cách gắn thẻ toàn bộ trang web trên thiết bị di động. Ngoài ra, hãy bao gồm tất cả người dùng thiết bị di động trong chiến lược danh sách của bạn và sử dụng tất cả kích thước quảng cáo trên thiết bị di động. Đảm bảo rằng giá thầu trên thiết bị di động của bạn cao hơn -100%, nhắm mục tiêu tất cả thiết bị và bao gồm khoảng không quảng cáo ứng dụng.

Từ khóa hiển thị – Nội dung

Ưu tiên từ khóa từ các chiến dịch tìm kiếm tương đương/ hiện có của bạn là: thương hiệu, chuyển đổi cao, sản phẩm hoặc danh mục có liên quan và lưu lượng truy cập cao.
Đảm bảo từ khóa trong các nhóm quảng cáo được nhóm theo chủ đề tương tự và nếu có thể, hãy tùy chỉnh quảng cáo phản ánh chủ đề đó.
Nếu chiến dịch là KCT hoặc đã được sao chép lại từ một chiến dịch KCT, hãy thử xóa các lớp phủ chủ đề hạn chế hoặc loại trừ vị trí quá mức.
Sắp xếp từ khóa theo chi tiêu, mở rộng trên các từ khóa có khối lượng nhấp chuột/chuyển đổi cao và tạm dừng những từ khóa chi tiêu nhiều nhưng không có chuyển đổi.
Sử dụng công cụ chẩn đoán từ khóa để xác định xem giá thầu thấp có làm hạn chế lưu lượng truy cập hay không.

Từ khóa hiển thị – Đối tượng

Tạo các nhóm quảng cáo theo chủ đề và thử nghiệm các chủ đề khác nhau (ví dụ: sản phẩm, ngành, thương hiệu và/hoặc các mục liên quan đến khách hàng).

tôi khuyên bạn nên sử dụng Đặt giá thầu tự động nếu sử dụng loại nhắm mục tiêu này và cố gắng đạt được các mục tiêu CPA.

Nếu không sử dụng đặt giá thầu tự động, hãy tối ưu hóa ở cấp nhóm quảng cáo bằng cách xem xét hiệu suất của một nhóm quảng cáo thay vì các từ khóa riêng lẻ và đặt giá thầu tăng hoặc giảm ở cấp nhóm quảng cáo thay vì đạt giá thầu ở cấp từ khóa riêng lẻ.
Vì điều này chủ yếu do đối tượng thúc đẩy, nên các vị trí không được mong đợi là sẽ hoàn toàn có liên quan như với Từ khóa nội dung. Kết quả của việc được nhắm mục tiêu chủ yếu theo đối tượng là những người tối ưu hóa theo cách thủ công nên chọn loại trừ danh mục, lớp phủ chủ đề hoặc loại trừ chủ đề. Loại trừ vị trí riêng lẻ thường quá cụ thể để có bất kỳ tác động nào đến lưu lượng truy cập hoặc hiệu suất.
Nếu hiệu suất vẫn kém, bạn nên tạo chiến dịch Từ khóa nội dung song song để giúp cân bằng hiệu quả.

Đối tượng tương tự

 • Lựa chọn danh sách
  Chọn danh sách có lưu ý đến hành động, sản phẩm hoặc ngành dọc cụ thể (ví dụ: người bỏ giỏ hàng trông s khác người chuyển đổi và người tìm kiếm khách sạn có thể khác người tìm kiếm chuyến du lịch trên biển). Đảm bảo chọn các danh sách có khối lượng cao nhất để tối đa hóa hiệu suất (sắp xếp theo kích thước).
 • Đặt giá thầu
  KHÔNG sử dụng giá thầu tương tự như Tiếp thị lại; đây là những người dùng mới và phải được đánh giá chính
  xác. Bắt đầu sử dụng eCPC cho đến khi tạo đủ khối lượng chuyển đổi. Sau đó chuyển sang CO hoặc ROAS (rất nhiều nhà quảng cáo đã thành công khi sử dụng Đối tượng tương tự và đặt giá thầu tự động).
 • Quảng cáo
  Sử dụng quảng cáo tĩnh được nhắm đến việc chuyển đổi người dùng mới và đảm bảo trang đích phù hợp với quảng cáo, với gọi hành động rõ ràng. Đối với khách hàng bán lẻ, hãy thử nghiệm các quảng cáo động. Đây là loại quảng cáo sẽ phù hợp với trang tùy theo ngữ cảnh.

Đối tượng trong thị trường và đối tượng chung sở thích

Phân đoạn chung sở thích thường được sử dụng để thực hiện các mục tiêu thương hiệu và đối tượng trong thị trường thường được sử dụng cho các mục tiêu hiệu suất.
Ưu tiên các phân đoạn dựa trên mức độ liên quan với khách hàng mục tiêu.
Đặt giá thầu CPC hoặc sử dụng đặt giá thầu tự động cho đối tượng trong thị trường. Sử dụng đặt giá thầu CPM cho đối tượng chung sở thích.
Không nhắm mục tiêu theo phân đoạn chung sở thích và phân khúc trong thị trường trong cùng một nhóm quảng cáo.
Thử nghiệm Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh nếu phân đoạn chung sở thích hiện tại không phù hợp với đối tượng mục tiêu cụ thể của nhà quảng cáo của bạn. Sử dụng các chủ đề từ những từ khóa có hiệu suất cao nhất của bạn (trên Tìm kiếm hoặc Hiển thị).

Nhắm mục tiêu theo vị trí

Xem lại xem những trang web, video và ứng dụng nào đã Phân phối quảng cáo từ báo cáo vị trí trong tab Vị trí.
Thêm các vị trí hiệu quả làm ‘chỉ đặt giá thầu’ và đặt giá thầu cao hơn.
Xem xét các vị trí hiệu quả để cung cấp thông tin cho các chủ đề nhắm mục tiêu hiển thị khác (ví dụ: Đối tượng mới trong thị trường, nhiều vị trí hơn, v.v.).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây